Picasa_Exception

Picasa/Picasa.php [1649]:

An unknown error has occured.

Zrzut stosu (Stack Trace)

Czas wywołania: 0.7793 sekund, użyto 4.08MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.1.